CategoriesBlog

Život realitného agenta

Realitní agenti pomáhajú ľuďom v procese nákupu, predaja a prenájmu pozemkov, domov, kancelárií alebo iných nehnuteľností. Realitní agenti musia poznať najnovšie predpisy a zákony týkajúce sa realitného trhu v štáte, v ktorom pôsobia, musia sa zároveň veľmi dobre orientovať v trendoch na trhu a okrem toho všetkého majú veľké množstvo každodenných povinností a úloh, ktoré musia splniť. Ide napríklad o hľadanie nových potencionálnych klientov, prehliadky nehnuteľností alebo podpisovanie zmlúv.

Agent alebo sprostredkovateľ, je fyzická osoba, ktorá má oprávnenie a súhlas na zastupovanie záujmov inej osoby, zvyčajne svojho klienta. Realitný agent vystupuje ako sprostredkovateľ medzi dvoma stranami, ktoré sa snažia nehnuteľnosť predať alebo kúpiť. Realitní agenti majú dostatok schopností a odborných znalostí na to, aby mohli svojmu klientovi pomôcť uviesť nehnuteľnosť na trh, predať ju za čo najlepšiu možnú cenu alebo vyhľadať ideálnu nehnuteľnosť, ktorá bude spĺňať všetky požiadavky klienta a kúpiť ju za najlepšiu možnú cenu.

Okrem dostatku odborných skúseností a znalostí, musí byť úspešný realitný agent schopný získať si dostatok klientov. To znamená, že musí mať výborné komunikačné a marketingové schopnosti. Taktiež by mal byť autentický a profesionálny.

Vyjednávanie je kľúčovou súčasťou práce realitného agenta. Keďže v celom procese vystupuje ako sprostredkovateľ, veľkú časť svojho času trávi vyjednávaním najlepších podmienok pre svojho klienta. Väčšina realitných agentov si za svoje služby účtuje poplatok vo výške istého percenta z konečnej predajnej ceny.

Jedným z príťažlivých aspektov práce realitného agenta je skutočnosť, že každý deň je iný. Realitný agent musí rýchlo reagovať na meniace sa potreby kupujúcich a predávajúcich, čo často znamená aj robiť veľké zmeny na poslednú chvíľu. Hoci je každý deň jedinečný, práca realitného agenta sa spája aj s niekoľkými činnosťami, ktoré sú typické pre všetkých realitných agentov na svete.

Väčšina realitných agentov musí každodenne vykonávať mnoho činností a celý ich denný program môže byť narušený jediným telefonátom. Z tohto dôvodu neexistuje niečo ako typický deň realitného agenta. Ide o jeden z aspektov tohto povolania, ktorý priťahuje väčšinu realitných agentov.

Administratívna činnosť

Niektoré aktivity realitného agenta vedú k ziskom, zatiaľ čo iné budú pozostávať z hodín vypĺňania tlačív a písania zmlúv. Administratívna činnosť môže byť časovo veľmi náročná, a preto si veľká časť agentov najíma asistenta na jej vykonávanie. To umožňuje realitnému agentovi efektívnejšie využívať svoj čas a v konečnom dôsledku byť produktívnejší.

Medzi administratívne úlohy realitného agenta patrí napríklad vypĺňanie, predkladanie a archivovanie dokumentov o nehnuteľnostiach, dohodách a evidencii prenájmov. Ďalej je to koordinácia stretnutí, prehliadok a podpisovania zmlúv. Vytváranie a distribúcia letákov, informačných bulletinov, pozvánok a iných propagačných materiálov. Vytváranie a využívanie papierových a elektronických registračných systémov. Tvorba mesačného, štvrťročného a ročného rozpočtu. Zadávanie údajov. Vypracovanie marketingovej stratégie. Údržba a správa klientskej databázy. Prieskum aktívnych, čakajúcich alebo predaných nehnuteľností a vytvorenie komparatívnej analýzy trhu. Odpovedanie na e-maily a telefonáty. Aktualizácia webových stránok a profilov na sociálnych sieťach.

Hľadanie potencionálnych klientov

Nájdenie klientov je základom úspechu každého realitného agenta. Keď nebude mať žiadnych kupcov ani predávajúcich, nedôjde k žiadnym transakciám a teda nedostane žiadne provízie. Medzi realitnými agentmi je populárne využívanie stratégie sledujúcej sféry vplyvu na realitnom trhu. Táto stratégia sa zameriava na získavania nových potencionálnych zákazníkov prostredníctvom ľudí, ktorých agent pozná. Napríklad cez rodinu, priateľov, susedov, bývalých spolužiakov, obchodných partnerov alebo iné sociálne kontakty.

Nakoľko väčšina ľudí niekedy počas svojho života predá, kúpi alebo si prenajme nehnuteľnosť, každá osoba, s ktorou sa realitný agent pozná, sa môže stať jeho potencionálnym klientom. To znamená, že deň realitného agenta často zahŕňa stretnutia a rozhovory s mnohými ľuďmi, rozdávanie vizitiek a aktívne hľadanie nových kontaktov. Stretnutia s ľuďmi a rozdávanie vizitiek je však iba jedným z mnohých krokov hľadania potencionálnych zákazníkov.

Po nadviazaní prvého kontaktu je dôležité potencionálneho klienta pravidelne kontaktovať prostredníctvom telefónneho hovoru, e-mailu alebo textových správ. Takto si váš nový potencionálny klient udrží vaše meno v podvedomí dlhšie.

Práca s klientmi

Realitní agenti väčšinou pracujú so svojimi klientmi každý deň. Napríklad realitný agent predávajúceho trávi čas prípravou prehliadok nehnuteľnosti a fotením nehnuteľnosti. Agenti špecializujúci sa na predaj nehnuteľností majú dlhoročné skúsenosti s prácou s predávajúcimi rovnako ako aj s kupujúcimi. Realitní agenti špecializujúci sa na predaj nehnuteľností sa začnú zvyčajne špecializovať až keď majú mnoho skúseností a znalostí o tom, ako realitný trh funguje.

Na druhej strane, realitný agent kupujúceho trávi deň hľadaním dostupných nehnuteľností, aby našiel také, ktoré budú spĺňať požiadavky jeho klientov. Realitní agenti sprevádzajú svojich klientov počas inšpekcií, stretnutí s úradníkmi, podpisovania zmlúv a podobných činnostiach, pri ktorých môže byť ich prítomnosť naozaj potrebná alebo o ňu môže klient požiadať.

Stretnutia a prehliadky

Realitní agenti zvyčajne pracujú v realitnej agentúre, ktorá zamestnáva viacero agentov. S inými agentmi z jednej agentúry zvyčajne zdieľajú kancelárske priestory. Pravidelné stretnutia realitných agentov v kancelárii im umožňujú medzi sebou zdieľať rôzne informácie, informovať iných agentov o poklese cien a diskutovať o rôznych potrebách kupujúcich.

Niektorí agenti sa zúčastňujú hromadných prehliadok nových nehnuteľností uvedených na trh. Táto činnosť im môže pomôcť skrátiť hľadanie ideálnej nehnuteľnosti pre svojho klienta, nakoľko danú nehnuteľnosť videli naživo a môžu svojmu klientovi podať väčšinu potrebných informácií. Takéto prehliadky môžu byť prospešné aj pre realitných agentov pracujúcich s predávajúcimi. Po prezretí konkurenčných nehnuteľností je jednoduchšie nastaviť cenu nehnuteľnosti tak, aby sa nehnuteľnosť rýchlejšie predala.

Nepretržité vzdelávanie a certifikácia

Realitný agent musí mať licenciu v štáte, v ktorom pôsobí. Okrem tohto väčšina realitných agentov získava ďalšie certifikácie, aby zvýšili svoju dôveryhodnosť. Získanie a udržanie licencie a/ alebo certifikácie nie je súčasťou denného harmonogramu realitného agenta, je to spôsob, ako získať nové znalosti a schopnosti, a zvýšiť svoju odbornosť a predajnosť.

Overovanie potencionálnych kupcov

Kupujúci si zvyčajne najmú vlastného realitného agenta, ktorý ich zastupuje. Niektorí kupujúci však zavolajú priamo agentovi, ktorý má zverejnené nehnuteľnosti na predaj na svojej webovej stránke. Po takomto telefonáte zvyčajne nasleduje stretnutie medzi potencionálnym kupujúcim a agentom predávajúcim nehnuteľnosť. Agent má za úlohu zistiť, či si kupujúci môže naozaj dovoliť kúpiť nehnuteľnosť a má o ňu aj reálny záujem.

Realitní agenti zvládajú viacero úloh naraz

Realitní agenti pracujú so svojimi klientmi počas celého procesu kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti. Pomáhajú im dom pripraviť, predať/kúpiť a následne s nimi rokujú pri podpisovaní zmluvy. Robia všetko, čo je v ich silách, aby reprezentovali najlepšie záujmy svojich klientov. Najúspešnejší realitní agenti sa správajú profesionálne a nápomocne. Svojim klientom sú zvyčajne k dispozícii kedykoľvek.

Ako vyzerá pracovisko realitných agentov?

Realitní agenti navštevujú nehnuteľnosti, ktoré v mene svojich klientov kupujú alebo predávajú. Rovnako sa so svojimi klientmi stretávajú na rôznych miestach. Istú časť svojho dňa síce strávia v kanceláriách, no veľká časť pracovného dňa realitného agenta zahŕňa neustále premiestňovanie sa. Agent musí navštevovať nehnuteľnosti, zúčastňovať sa stretnutí s potencionálnymi a súčasnými klientmi. Realitní agenti nemajú fixnú pracovnú dobu. Môžu pracovať od rána do večera, počas sviatkov a víkendov. Urobia všetko preto, aby uspokojili potreby svojich klientov.

Realitní agenti sa okrem toho zúčastňujú rôznych konferencií a seminárov, vďaka ktorým si rozširujú prehľad o aktuálnych trendoch na trhoch a udržiavali kontakty s inými realitnými agentmi. Realitní agenti musia vedieť o všetkých dostupných nehnuteľnostiach v okolí.

Práca realitného agenta má množstvo úskalí. Realitní agenti zarábajú iba ak sa im podarí nehnuteľnosť kúpiť alebo predať. Realitní agenti nemajú fixnú pracovnú dobu a musia sa prispôsobovať neustále sa meniacim podmienkam trhu. Avšak práca realitného agenta môže byť skutočne obohacujúca, rovnako z finančného ako aj profesionálneho hľadiska.

V prípade, že by ste mali záujem o služby realitných agentov, alebo realitnej kancelárie, budeme vám veľmi radi k dispozícií.