Zabezpečenie vizualizácie

Zabezpečenie vizualizácie projektov​​

Zabezpečenie vizualizácie projektov​

Tretí krok, nemálo dôležitý je marketing. Správna marketingová stratégia predaja tej ktorej nehnuteľnosti je základom predaja. Propagácia je v súčasnosti nenahraditeľnou formou pri predaji. Reklama a ponuka tým správnym záujemcom vedie k úspechu.​