Virtuálne prehliadky

Virtuálne prehliadky​

Virtuálne prehliadky

V súčasnej dobe, ktorá je pre nás všetkých ťažká a obmedzuje nás v rôznych smeroch a odvetviach sa snažíme s naším tímom neustále pracovať na vývoji nových produktov, prostredníctvom ktorých Vám prinesieme požadovaný výsledok aj z bezpečia domova. Takýmto produktom je napríklad virtuálna, alebo interaktívna prehliadka nehnuteľnosti.

 

A ako to prebieha?

 

Virtuálne prehliadky nehnuteľností realizujeme tzv. Matterportom. Jedná sa o 3D prehliadku konkrétnej nehnuteľnosti, nasnímanú pomocou 3D kamery, ktorá Vám poskytne realistické a interaktívne zobrazenie nehnuteľnosti.

Výhody virtuálnej prehliadky