CategoriesBlog

Rozdiel medzi trhom kupujúcich a predávajúcich

Trhy s nehnuteľnosťami sú v neustálom pohybe. Ak teda uvažujete o kúpe alebo predaji domu v blízkej budúcnosti, je potrebné mať prehľad o tom, čo sa aktuálne deje na trhu. Odborníci na reality často používajú termíny trh kupujúcich a trh predávajúcich, čo ale tieto termíny naozaj znamenajú a ako môžete zistiť, v ktorom type trhu sa aktuálne nachádzate?

V tomto článku si podrobnejšie rozoberieme definíciu oboch typov trhov, čo ich spôsobuje ale aj to ako sa v nich orientovať. Najprv však začnite rýchlym zopakovaním si, čo je ponuka a dopyt.

Princíp ponuky a dopytu

Realitné trhy, rovnako ako všetky iné trhy, sú ovládané pravidlami ponuky a dopytu. V oblasti nehnuteľností je ponuka jasne definovaná ako počet domov, ktoré sú dostupné na predaj. Dopyt je zasa definovaný ako počet kupujúcich, ktorí si chcú nehnuteľnosť zakúpiť.

Vzťah medzi ponukou a dopytom je to, čo určuje cenu domu a celkový stav trhu s bývaním. Keď kolíše ponuka alebo dopyt, kolíše aj trh s nehnuteľnosťami.

Podobné: Kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú trh s nehnuteľnosťami

Čo je trh predávajúcich?

Z ekonomického hľadiska nastane trh predávajúcich vtedy, keď dopyt po nehnuteľnostiach prevyšuje ponuku, alebo jednoducho povedané, keď je viac ľudí, ktorí chcú nehnuteľnosti kúpiť, ako počet dostupných nehnuteľností na trhu.

Keď sa to stane, do výhody dostanú práve predávajúci.

Nedostatok nehnuteľností (alebo ponuky bývania) často vedie k vyšším cenám domov a konkurencieschopnejšiemu prostrediu. Keďže je dopyt vysoký, predajcovia sa často stretávajú s tým, že má o ich nehnuteľnosť záujem viacero kupujúcich, v dôsledku čoho majú kupujúci zvyčajne menší priestor na vyjednávanie.

Nehnuteľnosti na trhu predávajúcich majú tendenciu sa rýchlo predávať za požadovanú cenu alebo nad ňou a s menším odporom kupujúcich. Aby ste si získali predávajúcich, ako kupujúci budete musieť konať rýchlo, ponúknuť vyššiu cenu a urobiť viac.

Čo spôsobuje trh predávajúcich?

1) Rast populácie

Nárast obyvateľstva často vedie k vyššiemu dopytu po bývaní. Ak tomu nezodpovedá veľkosť trhu, dopyt môže veľmi rýchlo prevýšiť existujúcu ponuku, čo spôsobí, že sa trh prevráti v prospech predávajúcich.

2) Rozširovanie trhu práce

Rast populácie často podporuje rozširovanie trhu práce. Spoločnosti otvárajú nové pobočky, vytvárajú viac pracovných miest, čo priťahuje viac ľudí do danej lokality. Títo všetci ľudia musia niekde bývať a ak je ich práca stabilná, často sa rozhodnú kúpiť nehnuteľnosť.

3) Pokles výstavby

Nová výstavba domov a bytov priamo ovplyvňuje ponuku na trhu s realitami. Naopak, znížený počet nových nehnuteľností v oblasti, znamená nižšiu ponuku.

Charakteristiky trhu predávajúcich

Ak si stále nie ste istý, na akom type trhu sa aktuálne nachádzate, poďme sa bližšie pozrieť na charakteristiky trhu predávajúcich:

A) Nízky priemerný počet dní na trhu

Počet dní, kedy je nehnuteľnosť uvedená na trhu je priemerom počet dní, počas ktorých je aktívna ponuka nehnuteľností v danej lokalite. Ak sa domy vo danej lokalite predávajú za menej ako 10 dní, je to silný náznak toho, že sa nachádzate na trhu predávajúcich.

B) Nízka miera absorpcie trhu

Miera absorpcie trhu je definovaná ako počet mesiacov, ktoré by boli potrebné na to, aby sa predali všetky nehnuteľnosti, ktoré sú v súčasnosti na predaj, ak by na trh neboli uvedené žiadne nové ponuky. Ak je miera absorpcie trhu medzi 0 a 5 mesiacmi, pravdepodobne zažívate trh predávajúcich.

C) Vyššie ceny

Vyšší dopyt môže často viesť k ponukovým vojnám medzi kupujúcimi. Ponuková vojna nastáva vtedy, keď viacerí kupujúci, ktorí majú záujem o nehnuteľnosť, postupne zvyšujú svoje ponuky v snahe získať nehnuteľnosť, v dôsledku čoho sa celková predajná cena nehnuteľnosti zvýši. Keď vidíte domy, ktoré sa predávajú za vyššiu cenu ako je ich katalógová cena, ide často o znak trhu predávajúcich.

4) Rastúce ceny nehnuteľností

Podobne, ak ste zaznamenali celkovo rastúci trend cien nehnuteľností vo vašom okolí, s najväčšou pravdepodobnosťou zažívate trh predávajúcich. Celkový dopyt po bývaní v priebehu času vedie k zvyšovaniu cien nehnuteľností.

Čo je trh kupujúcich?

Trh kupujúcich nastáva vtedy, keď ponuka nehnuteľností prevyšuje dopyt. Inými slovami, na trhu existuje viac domov, ktoré sú k dispozícii na predaj, ako ľudí, ktorí chcú tieto domy kúpiť. Na rozdiel od trhu predávajúcich tento typ trhu stavia do výhody stranu kupujúcich.

Trh kupujúcich vo všeobecnosti vedie k nižším cenám domov a menšej konkurencii kupujúcich. Ako všeobecné pravidlo platí, že ak domy stoja na trhu dlhšie ako šesť mesiacov, je to kvalitný ukazovateľ toho, že prevláda trh kupujúcich.

Podobné: Sprievodca investovaním do nehnuteľností pre začiatočníkov

Čo spôsobuje trh kupujúcich?

1) Zvýšená nová výstavba

Výstavba nových domov priamo zvyšuje ponuku na trhu. Ale to, že sa nehnuteľnosti stavajú automaticky neznamená, že ich kupujúci budú chcieť kúpiť. Ak dopyt po bývaní nezodpovedá rastúcej ponuke domov, môže nastať aj situácia, kedy dôjde k prebytku ponuky.

2) Ekonomické faktory

Niektoré ekonomické faktory, ako je strata pracovných miest v danej lokalite alebo presťahovanie veľkého zamestnávateľa do inej krajiny, môžu viesť k tomu, že viac ľudí začne predávať svoje nehnuteľnosti. To vedie k nárastu ponuky.

3) Demografické zmeny

Napríklad, ak mladší ľudia v danej lokalite odkladajú záväzok spojený s vlastníctvom domu, môže dôjsť k zmenšeniu skupiny kupujúcich, čo zníži dopyt po existujúcej ponuke nehnuteľností v danej oblasti.

Charakteristiky trhu kupujúcich

A) Častejšie zníženie cien

Ak sú domy na trhu dlhšie, je pravdepodobnejšie, že predávajúci časom znížia cenu, čím sa snažia prilákať kupujúcich. Ak si všimnete vysoké percento domov s nedávnym znížením cien, pravdepodobne sa nachádzate na trhu kupujúcich.

B) Zvýšené investície do nehnuteľností

Nárast nákupu medzi investori do nehnuteľností často signalizuje trh kupujúcich. Investori sú motivovaní kupovať lacno, takže keď majú podozrenie, že ceny domov sú veľmi nízke, začnú do nich v zvýšenej miere investovať.

V prípade, že by ste mali záujem o pomoc pri hľadaní nového prenájmu, alebo kúpepredaju nehnuteľnosti, kľudne nám napíšte a my vám radi pomôžeme.