CategoriesBlog

Koľko by ste mali minúť na mesačný nájom?

Pri prenájme bytu alebo domu je dôležité si určiť koľko by ste mali mesačne minúť na váš nájom, aby bol váš finančný rozpočet skutočne zvládnuteľný. Pravidlo 30% je jedným z najbežnejších usmernení na určenie toho, koľko si môžete dovoliť každý mesiac zaplatiť na nájme.

Toto základné pravidlo pre prenájom diktuje, aby ste každý mesiac minuli na bývanie maximálne 30% svojho príjmu. Dôvodom je, že ak obmedzíte nájom na 30% svojho mesačného príjmu, stále vám ostane dostatok finančných prostriedkov na pokrytie ostatných životných nákladov a na dosahovanie svojich finančných cieľov.

Ako sa to však v skutočnosti premietne do reálnych čísel? Poďme sa pozrieť na to, ako funguje pravidlo 30% nájmu a ako ho môžete uplatniť vo svojom rozpočte, alebo aké sú jeho alternatívy, ak vám nevyhovuje.

Odkiaľ pochádza pravidlo 30%?

Pravidlo 30% má svoje korene v 30. rokoch 20. storočia, konkrétne v americkom Zákone o národnom bývaní z roku 1937. Tento zákon vytvoril program verejného bývania pre rodiny s nízkymi príjmami a stanovil taktiež reguláciu na maximálnu výšku nájomného.

Pôvodná maximálna hranica nájomného sa v priebehu rokov zvyšovala z 20% príjmu na 25%, až v roku 1981 dosiahla 30%. Táto hranica sa aj naďalej považuje za štandard pre väčšinu programov verejného bývania a vo všeobecnosti sa používa ako meradlo na určenie toho, koľko by ste mali minúť na nájom.

Je zaujímavé, že pravidlo 30% platí pre nájomné, no pre stanovenie výšky hypotéky sa používa iný údaj. Poskytovatelia hypotekárnych úverov zvyčajne hľadajú dlžníkov, ktorých kombinované mesačné platby na bývanie a dlhy nepresahujú 43% ich príjmov. Pravidlo 30% je špecifické pre nájom a nezahŕňa ďalšie nevyhnutné náklady na bývanie, ako sú napríklad energie alebo parkovanie.

Podobné: 11 tipov pre začínajúcich nájomcov

Ako toto pravidlo funguje?

Zjednodušene povedané, pravidlo 30% nájomníkom radí, aby ich mesačná splátka nájomného nebola vyššia ako 30% ich hrubého mesačného príjmu. Ak chcete vypočítať, koľko môžete minúť na prenájom, jednoducho si vypočítajte svoj hrubý príjem k hodnote 30%.

Napríklad, ak je váš hrubý mesačný príjem 2000 eur, tak maximálna výška mesačného nájmu by nemala presiahnuť 600 eur. Vďaka tomu vám ostane 70% vášho hrubého príjmu na pokrytie iných potrieb, ako sú energie a potraviny, či dobrovoľné výdavky, splácanie dlhu alebo budovanie úspor.

Ak budete vo výpočtoch používať čistý a nie hrubý príjem (teda reálny príjem, ktorý vám ostane na účte po odpočítaní všetkých daní), môžete sa vyhnúť tomu, že budete míňať viac ako si reálne budete môcť dovoliť.

Nevýhody

Avšak pravidlo 30% podľa niektorých odborníkov čelí dvoma hlavným nedostatkom. Po prvé, neberie ohľad na infláciu, stagnáciu príjmov ani rastúce ceny nájomného.

Druhá slabina spočíva v tom, že toto pravidlo nie je prispôsobené vašej konkrétnej situácii. Neberie napríklad do úvahy dlh na vašej kreditnej karte, alebo iné pôžičky. Neberie do úvahy ani to, koľko peňazí zarábate, koľko platíte na daniach, aké sú vaše finančné ciele alebo aká je cenová dostupnosť trhu s nehnuteľnosťami.

Čo ak vám pravidlo 30% nevyhovuje

Pravidlo 30% nie je v súlade s každým rozpočtom. Pri určovaní toho, aký vysoký nájom si môžete dovoliť platiť každý mesiac, je potrebné zvážiť aj iné veci.

Poďme sa preto pozrieť na ďalšie populárne pravidlá, ktoré vám môžu pomôcť so stanovením rozpočtu.

1) Menej ako 30%

Pravidlo 30% je všeobecným usmernením, ktorým sa môžu nájomníci riadiť, no musia brať do úvahy aj svoje ďalšie výdavky a faktory. Napríklad, ak máte dlh na kreditnej karte alebo inú vysokú pôžičku, ktorú potrebujete splácať, zvážte nájdenie bytu alebo domu, ktorého nájom nepresiahne 30%, z vášho celkového mesačného príjmu. Vďaka tomu budete môcť vyššiu časť svojho rozpočtu alokovať na splatenie a zníženie svojho dlhu.

2) Pravidlo 50/30/20

Najpopulárnejšou alternatívou je pravidlo 50/30/20. Toto pravidlo na zostavovanie rozpočtu je pomerne jednoduché. 50% príjmu ide na základné výdavky alebo potreby, ako je napríklad nájom, mesačné účty alebo nákupy potravín. 30% na veci, ktoré chcete, ako je napríklad stravovanie v reštaurácii alebo nepodstatné nákupy, a 20% príjmu putuje na sporiaci účet alebo splácanie existujúceho dlhu.

Toto pravidlo vám presne neurčí, aká by mala byť výšku prenájmu. Môže vám však pomôcť stanoviť si, koľko zo svojho príjmu potrebujete vyčleniť na základné potreby v porovnaní s výdavkami z vlastného uváženia.

Napríklad, ak je váš príjem 2 000 eur mesačne, potom nie viac ako 1 000 eur mesačne by malo putovať na bývanie, energie a ďalšie nevyhnutné výdavky. Ďalších 600 eur môžete minúť podľa svojho uváženia a 400 eur by malo byť použitých na splatenie dlhu alebo budovanie úspor.

Prečo by ste nemali minúť viac ako 30% svojho príjmu na nájom?

Ak musíte minúť viac ako 30% svojho mesačného príjmu na nájom, ostáva vám menej peňazí na zaplatenie iných účtov a dôležitých nákupov, čo vám vo všeobecnosti sťaží budovanie úspor.

Uistite sa, že vaše mesačné splátky nájomného vám nebránia v tom, aby ste v kľude splácali svoje pôžičky alebo dlhy. Nájom by v žiadnom prípade nemal váš dlh ešte zvyšovať.

Podobné: 9 dôvodov, prečo si najať realitného agenta, keď si prenajímate byt

Vyhovuje vám pravidlo 30%?

Ak je 30% vašej hrubej mzdy viac, ako v súčasnosti platíte každý mesiac na nájomnom, potom sa nemusíte obávať neschopnosti splácať svoj nájom. Ak je však 30% vašej hrubej mzdy menej ako výška vášho mesačného nájmu, mali by ste si skúsiť pohľadať dostupnejšie bývanie, znížiť iné výdavky alebo zvýšiť svoj mesačný príjem.

V konečnom dôsledku pravidlo 30% predstavuje odporúčanie s najlepším postupom. Nemusí však byť presné, či brať do úvahy ďalšie faktory. Použitím tohto štandardu však môžete lepšie pochopiť, či vaše súčasné bývanie nie je vzhľadom na váš príjem príliš drahé, či si môžete dovoliť presťahovať sa do lepšej štvrte alebo či sa môžete presťahovať do svojho vysnívaného mesta.

Pri určovaní toho, koľko by ste mali mesačne minúť na svoj nájom, musíte zvážiť svoje mesačné príjmy a výdavky. To či vám viac bude vyhovovať pravidlo 30% alebo nejaké iné závisí od vašich preferencií a finančnej situácie. Ak nemáte žiadne dlhy, môžete si dovoliť na bývanie minúť aj viac, ako 30% zo svojho mesačného príjmu. Ak žijete na trhu s bývaním, kde sú ceny nájmov jednoducho vysoké, nemôžete si ani dovoliť platiť menej ako 30%.

Na druhej strane sa môžete snažiť každý mesiac minúť čo najmenej peňazí, aby ste mohli splatiť svoj dlh alebo zvýšiť svoje úspory. V tomto prípade si prerátajte svoju finančnú situáciu pomocou všetkých pravidiel a porovnajte si svoje možnosti tak, aby ste maximalizovali príležitosti na úspory.

V prípade, že by ste mali záujem o pomoc pri hľadaní nového prenájmu, alebo kúpe či predaju nehnuteľnosti, kľudne nám napíšte a my vám radi pomôžeme.