INVESTIČNÝ POZEMOK-TRNAVA-ZVONČÍN-147.000m2

Popis:

Vo výhradnom zastúpení klienta RK CASMAR-ponúkame na predaj 2 investičné
poľnohospodárske pozemky,nachádzajúce sa v katastri obce Zvončín,mimo zas-
tavaného územia obce.
Príjazdová asfaltová cesta je spojnicou-Orešianska cesta-obec Ružindol
a prechádza v tesnom dotyku lokality Medziháj,na na ktorej Krajské mesto
Trnava plánuje v blízkej dobe rozsiahlu výstavbu rodinných a bytových
domov.
p.č.894/29,evidované parc.reg.C- výmera ----16.176 m2
p.č.894/17,evidované parc.reg.C- výmera ---131.337 m2
Menší pozemok lemuje rybný potok-Parná a s Väčším pozemkom ho rozďeľuje
poľná cesta,ktorá je vo vlastníctve obce Zvončín.Na rozhraní pozemkou
sa nachádza tlaková kanalizácia,ktorá je v správe Trnavskej Vodárenskej
Spoločnosti a.s.Priemer potrubia je 250 mm2.
Pozemok je bez ťarchy.
Predajná cena tejto ivestičnej nehnuteľnosti dohodou.
V cene sú zahrnuté všetky poplatky a právne služby spojené s jej predajom.
Túto nehnuteľnosť môžete nadobudnúť aj prostredníctvom HÚ,s ktorého vybavo-
vaním Vám radi pomôžeme.
Ďaľšie info.príp. obhliadky:Ján Ostríž,tel:0915 032 776
Mail:ostriz.j@casmar.sk

    Mám záujem o ponuku