fbpx

Arboria – Moderná mestská štvrť plná zelene s kompletnou občianskou vybavenosťou v okolí. Miesto s komunitným prístupom k bývaniu a možnosťami aktívneho oddychu na skok.

{"ponukame-na-odstupenie-zabehnutu-prevadzku-pivarne-na-kolarovej-ulici":{"slug":"ponukame-na-odstupenie-zabehnutu-prevadzku-pivarne-na-kolarovej-ulici","title":"Pon\u00fakame na odst\u00fapenie zabehnut\u00fa prev\u00e1dzku piv\u00e1rne na Kol\u00e1rovej ulici","lat":48.68436820000000153640939970500767230987548828125,"lng":17.3582770000000010668372851796448230743408203125},"casmar-rk-budova-potravin-s-pozemkom":{"slug":"casmar-rk-budova-potravin-s-pozemkom","title":"CASMAR RK - Budova potrav\u00edn s pozemkom","lat":48.38860989999999873134584049694240093231201171875,"lng":17.44253499999999945657691569067537784576416015625},"prenajom-hala-skladovevyrobne-a-kancelarske-priestorytrnava":{"slug":"prenajom-hala-skladovevyrobne-a-kancelarske-priestorytrnava","title":"PREN\u00c1JOM HALA-skladov\u00e9,v\u00fdrobn\u00e9 a kancel\u00e1rske priestory,TRNAVA","lat":48.337559400000003506647772155702114105224609375,"lng":17.63063029999999997698978404514491558074951171875},"top-investicna-ponukaponukame-na-predaj-penzion-majcichov-nedaleko-2":{"slug":"top-investicna-ponukaponukame-na-predaj-penzion-majcichov-nedaleko-2","title":"TOP INVESTI\u010cN\u00c1 PONUKA!!!Pon\u00fakame na predaj penzi\u00f3n Majcichov ne\u010faleko","lat":48.279756399999996574479155242443084716796875,"lng":17.630568600000000145655576488934457302093505859375},"predaj-predajna-zeleziarstva-s-bytom-horne-oresany-2":{"slug":"predaj-predajna-zeleziarstva-s-bytom-horne-oresany-2","title":"PREDAJ-PREDAJ\u0147A \u017dELEZIARSTVA S BYTOM HORN\u00c9 ORE\u0160ANY","lat":48.4528073000000034653567126952111721038818359375,"lng":17.426225200000001080979927792213857173919677734375},"casmar-rk-kancelarske-priestory-v-centre-mesta":{"slug":"casmar-rk-kancelarske-priestory-v-centre-mesta","title":"CASMAR RK - Kancel\u00e1rske priestory v centre mesta","lat":48.337559400000003506647772155702114105224609375,"lng":17.63063029999999997698978404514491558074951171875},"casmar-rk-kancelarie-v-city-arene":{"slug":"casmar-rk-kancelarie-v-city-arene","title":"CASMAR RK - Kancel\u00e1rie v CITY ARENE","lat":48.337559400000003506647772155702114105224609375,"lng":17.63063029999999997698978404514491558074951171875},"predaj-zabehnutych-potravin-v-obci-borova-okr-trnava":{"slug":"predaj-zabehnutych-potravin-v-obci-borova-okr-trnava","title":"predaj zabehnut\u00fdch potrav\u00edn v obci Borov\u00e1 okr. Trnava","lat":48.38860989999999873134584049694240093231201171875,"lng":17.44253499999999945657691569067537784576416015625},"ponukame-na-prenajom-restauraciu-s-kuchynou-penzion-majcichov":{"slug":"ponukame-na-prenajom-restauraciu-s-kuchynou-penzion-majcichov","title":"Pon\u00fakame na pren\u00e1jom re\u0161taur\u00e1ciu s kuchy\u0148ou!!! Penzion Majcichov!","lat":48.279756399999996574479155242443084716796875,"lng":17.630568600000000145655576488934457302093505859375},"top-prenajom-ubytovania-vo-velmi-peknom-penzione-v-obci-majcichov":{"slug":"top-prenajom-ubytovania-vo-velmi-peknom-penzione-v-obci-majcichov","title":"TOP-Pren\u00e1jom ubytovania vo velmi peknom penzi\u00f3ne v obci Majcichov!","lat":48.279756399999996574479155242443084716796875,"lng":17.630568600000000145655576488934457302093505859375},"kompletne-zrekonstruovana-vyrobna-hala-na-prenajom-priemyselna-ul-2":{"slug":"kompletne-zrekonstruovana-vyrobna-hala-na-prenajom-priemyselna-ul-2","title":"**Kompletne zrekon\u0161truovan\u00e1 v\u00fdrobn\u00e1 hala na pren\u00e1jom! Priemyseln\u00e1 ul**","lat":48.36009250000000037061909097246825695037841796875,"lng":17.5939307000000013658791431225836277008056640625},"skladovovyrobny-objekt-na-prenajom-od-1000m2-4155m2-zeriav":{"slug":"skladovovyrobny-objekt-na-prenajom-od-1000m2-4155m2-zeriav","title":"Skladovov\u00fdrobn\u00fd objekt na pren\u00e1jom od 1000m2 - 4155m2 , \u017eeriav","lat":48.36298289999999866495272726751863956451416015625,"lng":17.57665689999900138218436040915548801422119140625},"casmar-rk-ponukame-kancelarske-priestory-na-prenajom":{"slug":"casmar-rk-ponukame-kancelarske-priestory-na-prenajom","title":"CASMAR RK - pon\u00fakame kancel\u00e1rske priestory na pren\u00e1jom","lat":48.194662962948001450058654882013797760009765625,"lng":17.20092910052400014819795615039765834808349609375},"prenajom-skladovych-priestorov-trnava":{"slug":"prenajom-skladovych-priestorov-trnava","title":"Pren\u00e1jom, skladov\u00fdch priestorov, Trnava","lat":48.3903368000000000392901711165904998779296875,"lng":17.572379599998999566423663054592907428741455078125},"casmar-rk-ponuka-na-prenajom-obchodny-priestor-v-centre-mesta-3":{"slug":"casmar-rk-ponuka-na-prenajom-obchodny-priestor-v-centre-mesta-3","title":"CASMAR - RK Pon\u00faka na pren\u00e1jom obchodn\u00fd priestor v Centre mesta !!!","lat":48.37985669999999771562215755693614482879638671875,"lng":17.5843962000000004763933247886598110198974609375},"ponukame-na-odstupenie-zabehnutu-nadhernu-kaviaren-v-centre-trnavy":{"slug":"ponukame-na-odstupenie-zabehnutu-nadhernu-kaviaren-v-centre-trnavy","title":"Pon\u00fakame na odst\u00fapenie zabehnut\u00fa n\u00e1dhern\u00fa kaviare\u0148 v centre - Trnavy","lat":48.37091079999999720939740655012428760528564453125,"lng":17.58332180000000022346284822560846805572509765625},"predaj-komercny-objekt-trnava-koniarekova-990m2-poz-1150m2-3":{"slug":"predaj-komercny-objekt-trnava-koniarekova-990m2-poz-1150m2-3","title":"Predaj, Komer\u010dn\u00fd objekt, Trnava, Koniarekova, 990m2, poz. 1150m2","lat":48.37358429999999742676664027385413646697998046875,"lng":17.607703899998998764431235031224787235260009765625},"predaj-komercny-objekt-trnava-koniarekova-990m2-poz-1150m2-2":{"slug":"predaj-komercny-objekt-trnava-koniarekova-990m2-poz-1150m2-2","title":"Predaj, Komer\u010dn\u00fd objekt, Trnava, Koniarekova, 990m2, poz. 1150m2","lat":48.37358429999999742676664027385413646697998046875,"lng":17.607703899998998764431235031224787235260009765625},"predaj-komercny-objekt-trnava-koniarekova-990m2-poz-1150m2":{"slug":"predaj-komercny-objekt-trnava-koniarekova-990m2-poz-1150m2","title":"Predaj, Komer\u010dn\u00fd objekt, Trnava, Koniarekova, 990m2, poz. 1150m2","lat":48.37358429999999742676664027385413646697998046875,"lng":17.607703899998998764431235031224787235260009765625},"casmar-rk-ponuka-na-predajprenajom-komercny-objekt-na-podnikani":{"slug":"casmar-rk-ponuka-na-predajprenajom-komercny-objekt-na-podnikani","title":"CASMAR - RK *** Pon\u00faka na predaj,pren\u00e1jom komer\u010dn\u00fd objekt na podnikani","lat":48.66499899999899980684858746826648712158203125,"lng":17.54019829999899826589171425439417362213134765625}}
Ponuky 1 - 12 zo 22