CategoriesBlog

Ako investovať do pôdy?

Hoci to nemusí byť tá najúžasnejšia a najjednoduchšia investícia do nehnuteľností, kúpa voľnej pôdy alebo prázdneho pozemku, môže byť skutočne vhodnou investíciou.

Kľúčom je, aby ste vy ako investor, rozumeli tomu, ako správne investovať do pôdy na spôsob realitných developerov. Investície do pôdy môžu viesť k vysokým výnosom, pasívnemu príjmu a aj veľmi ziskovým maržiam, pričom sa zvyčajne nemusíte veľmi zadĺžiť a málokedy potrebujete žiadať veriteľa o hypotéku.

Ale rovnako ako aj iné typy investícií, aj úspešné investovanie do pôdy so ziskom, stojí na vašej dôkladnej príprave. Poďme sa preto ponoriť do toho, ako investovať do pôdy, prečo by ste to mali urobiť a čo by ste pred týmto typom investície mali vedieť.

Čo je to surová pôda?

Vo všeobecnosti existujú 3 typy investícií do nehnuteľností – komerčné nehnuteľnosti, rezidenčné nehnuteľnosti a pôda.

Voľná, alebo surová pôda predstavuje pozemok bez akýchkoľvek budov alebo zariadení, ktorý je možné použiť na rozvoj komerčných alebo rezidenčných nehnuteľností, alebo na poľnohospodárske účely, poprípade môže slúžiť pre získanie prírodných zdrojov, ako sú napríklad minerály alebo voda.

V podstate, keď investujete do pôdy, kupujete nedotknutú, surovú pôdu, na ktorej nie je nič postavené. Účel pôdy, teda jej zonácia je veľmi dôležitý, nakoľko určuje, ako možno pôdu použiť v budúcnosti.

Existuje 6 hlavných kategórií využitia pôdy: obytná, komerčná, priemyselná, verejná alebo polo-verejná pôda, parky a otvorený priestor, alebo poľnohospodárska pôda. V rámci týchto hlavných kategórií existuje aj niekoľko pod-kategórií.

Podobné: Tipy a rady ako predať pozemok, čo najvýhodnejšie

Prečo investovať do pôdy?

Hoci nie každá pôda má rovnakú hodnotu, vo všeobecnosti sa kúpa surovej pôdy spája s množstvom výhod. Poďme sa teda pozrieť na najväčšie z nich.

1) Dobrá návratnosť investícií

Rovnako ako rezidenčné alebo komerčné investície do nehnuteľností, aj investícia do pôdy vám môže generovať pasívny príjem alebo vysoké zisky, v závislosti od spôsobu nákupu a predaja pôdy.

2) Nízke náklady

Hodnota pozemku sa, ako aj pri iných typoch nehnuteľností, líši v závislosti od lokality, typu pozemku a veľkosti predávanej výmery. Niektoré pozemky môžu stať státisíce až milióny, zatiaľ čo iné sa predávajú za pár stoviek eur. Pre väčšinu ľudí je pozemok lacnou investíciou, ktorá si na zvyčajne nevyžaduje požadovanie bankového úveru.

3) Viac pôdy sa jednoducho nevyrobí

Pôda a pozemky sú vo všeobecnosti mimoriadne žiadané. Ako populácia ľudí na svete rastie, rastie aj potreba pre väčší objem pôdy. A k dispozícii je len obmedzené množstvo pôdy, ktoré nebude možno navýšiť.

4) Takmer žiadna údržba

Surová pôda je nezastavaná, čo znamená, že sa na nej nenachádza žiadna budova, o ktorú by sa bolo potrebné starať alebo udržiavať. Okrem platenia nižších daní z pozemkov a udržiavania pôdy pokosenej alebo jednoducho upravenej, ide o dobrú investíciu s relatívne nízkymi nárokmi na údržbu.

5) Veľká príležitosť

Investovanie do pôdy čelí menšej konkurencii, ako investovanie do obytných alebo komerčných nehnuteľností. Ak teda chcete začať podnikať s nehnuteľnosťami, pôda ponúka množstvo príležitostí. Aj keď sa určite nájdu aj iní investori hľadajúci to, čo vy, táto konkurencia je vo všeobecnosti menšia.

Výrazy, ktoré by ste mali pri investovaní do pôdy poznať

Investovanie do pôdy zahŕňa množstvo jedinečných podmienok a pojmov, ktoré by ste mali poznať. Pozrite sa na niektoré z najbežnejších podmienok, s ktorými sa stretnete pri vlastnení pôdy:

Vzdušné práva

Vzdušné právo sa vzťahuje na priestor nad nehnuteľnosťou, alebo zemským povrchom. Vlastníctvo vzdušných práv dáva majiteľovi pôdy právo využívať, prenajímať alebo rozvíjať priestor nad pozemkom.

Vstup a výstup

Právo vlastníka pre vstup a výstup na pozemok je obzvlášť dôležité, ak vlastník nehnuteľnosti nemá priamy prístup ku svojej parcele, a potrebuje sa k nej dostať cez susedný pozemok.

Nerastné práva

Nerastné právo je potrebné k využívaniu pôdy pre používanie alebo ťažbu ropy, plynu, uhlia, kovových rúd, kameňa, piesku alebo solí.

Parcela

Parcela predstavuje plochu alebo pozemok, podľa definície kraja, mesta alebo obce.

Vodné práva

Vodné právo sa označuje aj ako pobrežné právo. Toto právo znamená, že vodný útvar, ako napríklad potok, prameň, jazero, rieka, záliv alebo oceán je súčasťou pozemku, ktorý majiteľ vlastní. Vlastník pozemku môže túto vodnú plochu využívať, pokiaľ nebude zasahovať do toku vody.

Zónovanie

Právny predpis, ktorý určuje, ako možno nehnuteľnosť, v tomto prípade pozemok, využiť.

Podobné: Niekoľko tipov pri kúpe pozemku určeného na výstavbu nového domu

Čo by ste mali vedieť pred investovaním do pôdy?

Ako sme už spomenuli aj vyššie, nie všetka pôda je rovnocenná. Environmentálne faktory zohrávajú veľkú úlohu v hodnote pôdy, ako celku. Pri oceňovaní pozemku, by ste sa mali uistiť o tom, či daná pôda môže byť použitá na účel, ktorý s ňou zamýšľate. V niektorých prípadoch môže byť komplikované pozemok používať.

Vždy si dajte dôkladný pozor na nasledujúce veci:

  • zónovanie nehnuteľnosti
  • dopyt po tomto type pozemku v danej oblasti
  • aktuálna hodnota pozemku alebo potencionálna budúca hodnota pozemku
  • výška daní z nehnuteľnosti
  • verejný prístup k nehnuteľnosti, alebo ak sú potrebné práva pre vstup a výstup cez susediaci pozemok
  • inžinierske siete, zahŕňajúce vodu, elektrinu, septik alebo kanalizáciu
  • potencionálne obmedzenia v danej oblasti, na základe lokálnych nariadení

V závislosti od typu investície môže byť pre vás užitočné nechať si vyhotoviť štúdiu uskutočniteľnosti vašich zámerov. Vďaka tejto štúdii zistíte, či je zamýšľaný rozvoj na danom pozemku alebo, v danej lokalite vôbec realizovateľný.

Aj pri veľmi dôkladnom získavaní všetkých možných informácií, vždy existuje šanca, že sa pozemok predá za nižšiu cenu, ako ste pôvodne očakávali, alebo sa nepredá, ako ste chceli, alebo pri jeho premene vzniknú neočakávané finančné výdavky.

Nemožno poprieť, že investície do pôdy sú rizikovejšie, no môžu byť aj mimoriadne výnosné. Táto investičná stratégia sa môže skomplikovať, a hoci vždy existuje príležitosť na nákup alebo predaj nejakej pôdy, je potrebné o nej vedieť, čo najviac. Zistite si, či vám riziko stojí za potencionálny zisk a či takáto investičná stratégia vyhovuje vášmu investičnému portfóliu a zámeru.

V prípade, že by ste mali záujem o pomoc pri hľadaní nového prenájmu, alebo kúpe či predaju pozemkov, kľudne nám napíšte a my vám radi pomôžeme.