CategoriesBlog

7 dôvodov, prečo je investovanie do nehnuteľností bezpečnejšou investičnou možnosťou

Diskusie o tom, ktorý typ investície je najlepší, sú také staré, ako investovanie samotné. Avšak aj pre zarytých fanúšikov korporátnych akcií je ťažké poprieť skutočnosť, že investovanie do nehnuteľností je bezpečnejšou investičnou možnosťou a preto aj najlepšou. Tu je 7 dôvodov prečo je nehnuteľnosť jednou z vhodných a bezpečnejších foriem investovania.

1) Investovanie do pôdy

Investícia do nehnuteľnosti automaticky znamená aj investíciu do pôdy. V skutočnosti môže pôda predstavovať väčšinu vašej investície do nehnuteľnosti, v niektorých prípadoch aj viac ako 50% z celkovej sumy investície.

Najlepšou vlastnosťou investície do pôdy je, skutočnosť že ide o obmedzený zdroj. Neexistuje žiaden spôsob ako vyrobiť viac pôdy, ako už je k dispozícii (áno, existuje veľmi drahý spôsob meliorácie oceánskych, morských alebo riečnych korýt, no stále ide o veľmi drahý a náročný proces výroby novej pôdy, ktorý sa veľmi nepoužíva). To znamená, že cena pôdy je nastavená tak, aby do budúcna pokračovala v nekonečnom raste, bez ohľadu na všeobecné ekonomické podmienky. Vo výsledku bude celková hodnota vašich nehnuteľností taktiež dlhodobo rásť.

Navyše, pozemok, na ktorom je postavená vaša zárobková nehnuteľnosť, môžete vždy použiť na výstavbu novej, väčšej nehnuteľnosti, ktorý vám bude generovať vyšší príjem z prenájmu.

Povedzme si nejaký príklad, rodinný dom pre jednu rodinu môže byť nahradený viac-generačným domom, alebo domom pre viacero rodín. V neposlednom rade môžete nechať pozemok svojim deťom alebo vnúčatám ako dedičstvo. Prvým dôvodom, prečo sú nehnuteľnosti najlepšou investičnou možnosťou je teda skutočnosť, že veľká časť z nich predstavuje investíciu do pôdy, ktorá je mimoriadne bezpečná.

Podobné: Kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú trh s nehnuteľnosťami

2) Investovanie do hmotného majetku

Ďalším dôvodom, prečo sú nehnuteľnosti najlepšou investičnou stratégiou, je skutočnosť, že keď investujete do nehnuteľnosti, investujete do hmotného, teda fyzického majetku. Aj keď žiaden trh nie je poistený proti kolapsu, v prípade krachu trhu s realitami, budete vždy vlastniť určitý druh fyzického majetku.

Povedzme, že v najhoršom prípade nebudete môcť nájsť žiadnych nájomníkov alebo budú nájmy také nízke, že sa vám neoplatí prenajímať. Stále však môžete z tejto nehnuteľnosti urobiť svoj primárny domov alebo ho predať so ziskom. Na druhej strane, ak prídete o peniaze pri investovaní do akcií, tak vám nezostane nič.

3) Realitné trhy sú relatívne stabilné

V porovnaní s akciovými trhmi sú realitné trhy celkom stabilné. Akciové trhy sú veľmi volatilné, čo znamená, že môžete zarobiť veľa peňazí alebo o veľa peňazí prísť v priebehu niekoľkých dní, alebo dokonca aj hodín. Hoci trh s realitami taktiež podlieha určitej volatilite, je výrazne nižšia ako v prípade akcií. To znamená, že s investovaním do nehnuteľností je spojené nižšie riziko, čo robí tento typ investovania bezpečný. Bezpečnejšie investície sú lepšie investície.

4) Dlhodobé ocenenie

Ako sme už uviedli, realitné trhy sa vo všeobecnosti považujú za stabilné. Celkovým dlhodobým trendom je však skutočnosť, že ceny všetkého budú vždy rásť. Aj keď sa ceny zárobkových nehnuteľností nemusia každý rok v konkrétnej oblasti výrazne zvyšovať, nehnuteľnosti ťažia zo svojho dlhodobého ocenenia. Ak si kúpite investičnú nehnuteľnosť dnes, za 10 alebo 15 rokov ju veľmi pravdepodobne predáte so ziskom.

Ako sme už spomenuli jednou z hlavných hybných síl cien nehnuteľností určených na prenájom je skutočnosť, že každá nehnuteľnosť je postavená na nejakom pozemku a pôda je obmedzený zdroj. Vďaka oceneniu nehnuteľností v dlhodobom časovom horizonte je investovanie do nehnuteľností jednou z najbezpečnejších investičných stratégií.

5) Pravidelný príjem

Investovanie do nehnuteľností vám však nemusí priniesť zisk len z dlhodobého hľadiska. Väčšina investorov nakupuje nehnuteľnosti, aby vďaka nim v krátkodobom horizonte zarobila pozitívny peňažný tok, generovaný nájmom. Bez ohľadu na to, aký veľký alebo malý je váš investičný majetok, vždy vám môžete generovať určitý mesačný nájom.

Každý šikovný investor v rámci sektoru nehnuteľností kupuje, iba nehnuteľnosti určené na prenájom, ktoré generujú vyšší mesačný príjem, ako sú opakujúce náklady na správu nehnuteľnosti. V tomto zmysle sa investovanie do nehnuteľností úplne odlišuje od investovania do akcií, ktoré nezaručujú investorovi pravidelný príjem v priebehu každého mesiaca, alebo roka. Skutočnosť že nehnuteľnosti poskytujú investorom pravidelný príjem v dlhodobom ale aj krátkodobom časovom horizonte, je dôvodom, prečo ide o najlepšiu investičnú možnosť.

6) Zabezpečenie proti inflácii

Inflácia je fakt. Ide o skutočnosť, že všeobecná cenová hladina sa v priebehu času zvyšuje, aj keď ceny niektorých tovarov, alebo služieb klesajú z jedného mesiaca na druhý. Investície do nehnuteľností sú preto výbornou ochranou pred rastúcou infláciou.

Aj keď všetky ceny dlhodobo rastú, ceny investičných nehnuteľností rastú rýchlejšie. To znamená, že ocenenie nehnuteľností má tendenciu prekonávať infláciu, čo pre investorov znamená, že investície do nehnuteľností poskytujú investorom ochranu pred rastúcou infláciou. Nehnuteľnosti sú najlepšou investičnou možnosťou, nakoľko pomáhajú investorom prejsť strate hodnoty majetku, v dôsledku rastúcej inflácie.

Podobné: Sprievodca investovaním do nehnuteľností pre začiatočníkov

7) Prístupné pre každého

Ak chcete investovať do akcií, musíte byť odborníkom na finančné trhy, čo ani zďaleka nie je jednoduché. Investorom do nehnuteľností sa však môže stať hocikto, nakoľko si tento druh investície nevyžaduje takmer žiadne predbežné znalosti. Na to, aby ste mohli začať investovať do nehnuteľností potrebujete iba zdravý rozum.

Investovanie do nehnuteľností sa vo veľkom spája s učením sa za pochodu, čo znamená, že na to, aby ste získali potrebné znalosti a skúsenosti, potrebujete vlastniť investičnú nehnuteľnosť a stať sa prenajímateľom. Investovanie na akciovom trhu môže byť pre neskúsených investorov dosť rizikové, na druhej strane investovanie do nehnuteľností je vo všeobecnosti bezpečné, a preto vhodné aj pre začínajúcich investorov.

Dve najdôležitejšie vlastnosti akéhokoľvek druhu investície sú ziskovosť a rizikovosť. Investovanie do nehnuteľností je vhodnou voľbou pre zhodnotenie vašich finančných prostriedkov, nakoľko investorom sľubuje vysokú návratnosť a pomerne vysokú mieru bezpečnosti. Nehnuteľnosti sú, preto najlepšou investičnou možnosťou.

Ak by ste mali záujem o poradenstvo, kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme. Jednoznačne ide o oblasť, do ktorej sa oplatí investovať aj čas aj finančné prostriedky.