arboria


História realitnej spoločnosti

Realitná spoločnosť CASMAR s. r. o. bola založená v r. 2005.
Sídli a podniká na jednom mieste ako: sprostredkovateľská a stavebná spoločnosť na trhu nehnuteľností. Od roku 2005 sa spoločnosť stále vyvíja a rozširuje svoj predmet činnosti.


!!! VÝKUP NEHNUTEĽNOSTÍ !!!

Spoločnosť je schopná zabezpečiť objekt na predaj alebo prenájom:
 • rodinný dom
 • byt
 • kanceláriu, obchodný priestor
 • priemyslenú halu skladovú alebo výrobnú
 • chatu - víkendový domček
 • pozemok
 • ............................
a stavebná činnosť

Realitná spoločnosť CASMAR s. r. o. sa zaoberá:

 • sprostredkovaním kúpy všetkých druhov nehnuteľností – bytov, rodinných domov, pozemkov...
 • sprostredkovaním architekta
 • sprostredkovaním znalca
 • sprostredkovaním poistenia
 • sprostredkovaním financovania
 • sprostredkovaním právnika
 • predajom
 • poskytovaním poradenských služieb v oblasti realít s dôrazom na právne, daňové a stavebné aspekty s mnohými skúsenosťami so zastupovaním klientov v katastrálnom, stavebnom konaní a pri predaji
 • vyhotovovaním všetkých potrebných typov zmlúv (kúpne zmluvy, zámenné zmluvy, zmluvy o budúcich zmluvách, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o výstavbe, inominátne zmluvy, dodatky k zmluvám, atď.)
 • zabezpečovaním zmeny vlastníckeho stavu (návrh na vklad, prejednanie a zápis dedičstva, zápis novej stavby atď.)
 • zabezpečovaním majetkovo-právnych vysporiadaní problémových nehnuteľností
 • zabezpečovaním kompletných právnych služieb pri prevode nehnuteľností do vlastníctva cudzincov v zmysle platnej legislatívy
 • zabezpečovaním pomoci pri vyhľadaní obchodného partnera investora, neznámeho vlastníka – predajcu, prípravy podkladov pre uzavretie kontraktu, sceľovaní území atď.
 • zabezpečovaním spolupráce pri územnom a stavebnom konaní
 • zabezpečovaním pomoci pri vysporiadaní pozemkov
 • vypracovaním vkladov do katastra nehnuteľností